افزایش ناگهانی قیمت کانکس به دلایل مختلف رخ داد .

در ماههای اخیر با روند افزایش قیمت آهن و ورقهای فلزی و همچنین سایر مواد که در ساخت کانکس به کار برده می شود , قیمت کانکس نیز با افزایش مواجه گردید.

این سعود قیمت کانکس دلایل دیگری نیز داشت که در این قسمت به اختصار به شرح این معقوله می پردازیم .

با افزیش قیمت مصاح و مواد اولیه به طور حتم کانکس نیز افزایش قیمت پیدا کرد و با این تعقییر قیمت تقاضا برای خرید کانکس با کاهش مواجه گردید.

البته با توجه به روکود بازار این کاهش تقاضا تاثیر بسیار زیادی روی افزایش قیمت نهاد ,که علت این امر کاهش تولید بود , در شرایطی که تولید کاهش یابد رقابت

برای تولید کم شده و با توجه تولید کم قیمتها به صورت صعودی بالا می رود .

البیته انتظار می رود با توجه به تمهیدات دولت برای کاهش قیمت فلز این افزایش قیمت رو به کاهش قرار گیردد , و امیدواریم با این تصمیم قیمت کانکس هم

به صورت چشم گیری پایین بیاید . با کانکس مدرن در تماس باشید تا آخیر اطلاعات در مورد کانکس را برای شما بازگو نماییم