فروش کانکس در تهرانفروش کانکس در تهران 

بنام خدا

شرکت کانکس مدرن قصد دارد فروش کانکس را در شهرهای دیگر توسعه دهد برای این منظور شهرهایی که در آن بیشتر پروژه های عمرانی انجام میگرد را انتخاب کرده و در این شهر اقدام به فروش انبوه کانکس با

قیمت مناسب انجام داه است . از جمله این شهر ها با ذکر منطقه دقیق آن  به شرح ذیل است

فروش کانکس در تهران

فروش کانکس در اصفهان و در منطقه شهر رضا با کارگاه کانکس سازی تولید مستقیم در این شهر

فروش کانکس در شیراز در نزدیکی این شهر بزرگ

فروش کانکس در کرمان در قسمت شهر زرند کرمان در انبار

فروش کانکس در تبریز و فروش کانکس در ارومیه تنها در شهر الماس

فروش کانکس در رشت در انبار این شرکت

فروش کانکس در گیلان و فروش کانکس در مازندران در شهر ساری انجام می پذیرد

فروش کانکس در مشهد و در خراسان جنوبی با نماینگی آقای علی پور

فروش کانکس در سمنان و فروش کانکس در گرگان در کارخانه بسیار پهناور در اطراف این دو شهر که به علت تولید انبوه کانکس در این دو شهر قیمت کانکس بسیار مناسب تر از بقیه نقاط دیگر شهر می باشد

به اشتراک بگذارید

    Comments are closed.