فروش کانکس در ابعاد و اندازه های مختلف با انواع کاربری در کانکس مدرن با بهترین قیمت به مشتریان ارائه می گردد . فروش کانکس در این شرکت به دو صورت است

فروش کانکس نو که فروشنده کانکس , کانکس مدرن می باشد که قیمت های آ ن به اطلاع مشتریان رسیده است (لیست قیمت کانکس) و فروش کانکس دست دوم

این نوع کانکس مشتریانی که استفاده از کانکس را به پایان رسانده اند را به مدرن کانکس ارائه داده و کانکس مدرن آنها را پس از اور حال کردن در اختیار خریداران می گذارد .

که در قسمت (لیست قیمت کانکس دست دوم ) آن را بازگو کردیم . فروش کانکس به علت نوسان قیمت در بازار همواره دستخوش تغییرات بوده و قیمت ثبتی ندارد. ولی

مدرن کانکس با توجه به خرید عمده مواد اولیه کانکس و تناژ سعی کرده تا بازه زمانی 6 تا یک سال این قیمت را ثابت نگه دارد . امید است در این راه توانسته باشیم گام

کوچکی برداشته باشیم

فروش کانکس
کانکس مخابراتی