قیمت کانکس دست دوم  به عوامل مختلفی بستگی دارد.به عوامل همچون,ابعاد کانکس,سال ساخت کانکس,ظاهر کانکس,کیفیت کانکس,سازنده کانکس ,

آسیب دیده گی و غیره .. ,که تاثیر زیادی روی قیمت کانکس دسته دوم می گذارد . مدرن کانکس برای خرید کانکس های دست دوم از دارندگان کانکس دست دوم از کانکس

در محل فروشنده بازدید به عمل آورده و در صورت توافق قیمت آن را خریداری می نماید .قیمت کانکس دست دو این شرکت در قسمت لیست قسمت کانکس دسته دوم ذکر

گردیده است

 

کانکس دسته دو

لیست کانکس های دست دوم در قسمت پایین ذکر گردیده است

کد1.  1/2×1/2

کد2.  1/5×1/5

کد3.  2×3

کد4.  3×3

کد5.  2/4×3

کد6.  2/4×4

کد7.  3×4

کد8.  2/4×6

کد9.  3×6

کد10.  2/4×10

کد11.  2/4×12

کد12. 3×10

کد13.  3×12

کد14. 5×10

کد15.  6×10

کد16.  6×12

کد17.  10×12

کد18.  5×8

کد19.  6×8

کد20.  10×10

کد 1.  سرویس توالت تک چشمه

کد2. سرویس توالت و حمام

کد3.  کانکس نگهبانی 

کد4.  کانکس حراست و نگهبانی

کد5.  کانکس سرایداری و هم به عنوان کانکس نگهبانی

کد6.  کانکس کارگری

کد7.  کانکس کارگری

کد8.  کانکس کارگاهی

کد9.  کانکس مدیریتی

کد10.  کانکس غذاخوری و به صورت سالنی

کد11.  کانکس دو اتاقه با سرویس دستشویی

کد12. کانکس سالنی با امکان پارتیشن بندی

کد13. کانکس سه اتاقه

کد14.  کانکس ویلایی با امکانات

کد15.  کانکس ویلایی فول امکانات

کد16. کانکس مسکونی با امکانات رفاهی

کد17.کانکس ویلایی جمع و جور

کد18. کانکس مسکونی

کد19. کانکس ویلایی

کد20. کانکس مسکونی ویلایی

 کانکس های مورد نظر تمام در حد نو هستند و در صورت تمایل می توانید عکس های آنها را طی درخواست برای شما ارسال نماییم 

کد1-     1/800/000

کد2-    2/300/000

کد3-   2/300/000

کد4-   2/700/000

کد5-   2/600/000

کد6-   2/800/000

کد7-   3/100/000

کد8-   3/300/000

کد9-   4/300/000

کد10- 6/000/000

کد11- 9/600/000

کد12- 7/500/000

کد13-10/600/000

کد14-15/500/000

کد15-19/800/000

کد16-23/800/000

کد17-42/000/000

کد18-14/000/000

کد19-16/800/000

کد20-35/000/000

مشاوره جهت خرید کانکس
کانکس,قیمت و مشخصات
قیمت کانکس دست دوم