کانکس 12 متری تولید شده در کانکس مدرن در دو عرض 3 و 2/4 تولید و ساخت می گردد. این کانکس با تریلیر قابل حمل می باشد و تعداد یک دستگاه کانکس دوازده متری

بر روی یک کامیون قابل بارگیری می باشد . معمولا کانکس 12 متری به صورت دو اتاقه با تمامی امکانات از قبیل آبدارخانه , حمام و سرویس تولید می گردد. گاهی برای سالن

غذا خوری و یا سالن کنفرانس از این محصول استفاده می شود. برای خرید کانکس 12 متری و دریافت قیمت کانکس 12 متری از طریق دکمه زیر وارد شوید

 

قیمت کانکس 12 متری