لیست قیمت کانکس مدرن در تمامی ابعاد کانکس قرار است تا چند روز آینده در سایت قرار گیرد . ولی به طور اختصار در زیر نمنه ای از قیمت آورده شده است

 

قیمت کانکس 3 متری شروع  از 1/700/000 میلیون به بالا

 

قیمت کانکس 4 متری از 2/200/000 میلیون به بالا و در صورت سفارشی بودن قیمت تغییر می کند

 

قیمت کانکس 6 متری با توجه به اینکه این سایز جزء کانکس پرفروش می باشد از قیمت 2/800/000 به بالا

 

قیمت کانکس 8 متری این کانکس به علت سفارشی بودن  پایین قیمت ثابتی ندارد

 

قیمت کانکس 10 متری و قیمت کانکس 12 متری براساس متر مربع محاسبه می گردد که با تماس با شرکت کانکس مدرن لیست قیمت کانکس  اعلام می گردد

 

کانکس مدرن سعی دارد قیمت تمامی ابعاد کانکس هچنین قیمت کانکس دست دوم 6 متری و قیمت کانکس دست دوم  را به صورت فهرست وار برای تمامبینندگان را در یک

 

لیست در سایت مدرن کانکس قرار دهد. امیدواریم با قرار دادن قیمت و لیست آن در راحت نمودن خرید شما بزرگواران قدمی کوچک برداشته باشیم

 

با خرید کانکس 6 متری و همچنین خرید کانکس 12 متری از تخفیفات این شرکت بهره مند شوید

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره جهت خرید کانکس
کانکس اداری