لیست قیمت کانکس در شرکت کانکس مدرن بر حسب نوع کاربری و اندازه آن قیمت گذاری گردیده است . این لیست قیمت کانکس به صورت کامل در چند بخش به صورت

تفکیک شده ذکر گردیده است .

لیست قیمت کانکس به شرح زیر می باشد که برای دریافت قیمتها با ورود به هر بخش میتوانید قیمت را ملاحضه فرمایید .

قیمت کانکس در این بخش به تفکیک اندازه کانکس و نوع کاربری آن متفاوت است . و همچنین قیمت کانکس دست دوم و کانکس ویلایی نیز با توجه به ظاهر و کیفیت به

تفضیل ذکر گردیده است . عواملی همچون سال ساخت , درصد آسیب دیده گی , تعمییرات صورت گرفته , نوع شرکت سازنده , امکانات در قیمت کانکس های دست دو تاثیر

مستقیم گذاشته است .

کانکس خود بخش چنیدن بخش تقسیم می شود و قیمت آن نیز به صورت تفکیک شده است . ابتدا قیمت انواع کانکس در زیر آورده شده است

کانکس

 

تعداد موجودی کانکس دست دوم در کانکس مدرن در انواع مختلف با درصدهای متفاوت بوده و با ورود به این قسمت کانکس دست دوم خود را انتخاب نمایید

کانکس دست دوم

 

کانکس ویلایی با قیمت مناسب در این لیست برای مشتریان محترم قرار داده شده است لطفا بازدید فرمایید .

کانکس ویلایی

برای خرید کانکس که تخفیفات شامل آن گردیدده از قسمت ذیر اقدام فرمایید

خرید کانکس

 

 

 

 

 

 

 

قیمت کانکس
کانکس نگهبانی