کانکس محصولی از پیش تولید شده می باشد. و همواره در ابعاد و اندازه های گوناگون موجود می باشد . از پیش ساخته برای مناطقی که امکان ساخت و ساز نیست

مورد استفاده قرار می گیرد. قیمت کانکس پیش ساخته نیز با توجه به نوع کاربری متفاوت است . البته برای تولید پیش ساخته گاهی از ال اس اف و مدولار نیز استفاده

می گردد , ولی قیمت بالایی مدولار و ال اس اف بیشتر خریداران را به خرید کانکس پیش ساخته سوق می دهد.

کانکس پیش ساخته