کانکس آبدارخانه

کانکس ابدارخانه برای کاربری ابدارخانه در حد گرم کردن خورام ویا داشتن یک یخچال و هم چنین دم کردن چایی دیده می شود.

کانکس آبدار خانه را برای کاربری آشپزخانه نیز طراحی میکنند که در این صورت دارای تمامی امکانات یک آشپزخانه برای پخت و پز

در حد چند تن تا 10 تن دیده شده ومجهز می گردد.در صورت استفاده شدن یا ساخت برای آشپزخانه صنعت و یا پخت و پز برای

چندیدن تن بالای 1ن تن می بایستی دارای ویژه گی های به مراتب بهتر وبا امکانات بیشتر دیده شود.

کانکس ابدار خانه شرکتکانکس مدرن تمامی نکته ها و مورد های که برای یک کانکس ابدار خانه بایستی نگه داشته شود

پایش شده وبکار می رود.قیمت کانکس آبدارخانه به متریال مصرفی آن بر می گردد. که در این قسمت مشخصات فنی کانکس آبدار خانه 

را با هم مرور میکنیم :

 

1- کف سرامیک با پایه کامپوزیت الیاف شیشه و یا ورق های آجدار الومینیوم با ضخامت 1/5 میل دیده شده است.

2- بدنه قابل شستشو با ورق های PVC ضخامت 6 میل تا 1 سانت تو خالی کانال دار هوا ویا 2 سانتی توپر FOAM SHEET

3- نصب قفسه بندی (CABINET) از جنس ورق گالوانیزه با رنگ هواخشک یا الکترواستاتیک کارخانه ویا کوره ای سفارشی

و یا MDF و یا PVC

4- ارتفاع از 2/50 تا 3/80 بسته به میزان و گنجایش پخت و پز

5- نصب هواکش های سانتیوفیوژ

6- تجهیزات صنعتی پخت و پز