انواع کانکس آماده این شرکت به شرح ذیل است .

کانکس , کانکس نگهبانی , کانکس کارگری , کانکس مدیریتی , کانکس اداری

کانکس ویلایی , کانکس چوبی , کانکس مسکونی , کانکس کامپوزیتی

و تعدادی دیگر از کانکس آماده نیز موجود می باشد که در صورت درخواست لیست آن ارسال می گردد.

جهت دریافت لیست کانکس آماده