کانکس مدرن اجاره دهنده انواع کانکس و خانه های پیش ساخته در ابعاد و اندازه های مختلف می باشد . اجاره کانکس  این شرکت بر حسب ماه محاسبه می گردد.

در صورت درخواست مشتری کانکس ها به صورت مبله و همراه با تمام امکانات رفاهی ارائه می شود . کانکس اجاره ای انواع مختلف داشته که اجاره کننده با در نظر گرفتن

نوع استفاده کانکس مورد نظر را می تواند انتخاب نماید . قیمت اجاره کانکس برحسب نوع و اندازه متغییر است .جهت دریافت از قیمت کرایه کانکس به

لیست قیمت  کانکس  مراجع فرمایید.

 

مشاوره اجاره کانکس