کانکس اداری

کانکس مدرن برای ساخت کانکس اداری از کانکس هایی با متریال مصرفی مشابه استفاده شده در اداره جات استفاده می کند . بدین منظور برای نمای داخل کانکس از

پی وی سی سفید و روشن جهت نور دهی بالا و برای اینکه مشابه مصالح ساختمانی به نظر بیایید استفاده می کند همچنین می توان از رنگها و طرحهای انتخابی خریدارن

نیز در این محصول استفاده کرد. کانکس اداری بدلیل داشتن بخشهای مختلف برای داخل کانکس از جمله اتاق مدیر , اتاق منشی و اتاق رئیس و غیره به طراحی و نقشه یا

پلان ارائه شده توسط مشتری و یا با پلان موجودی کانکس مدرن ساخته می شود کانکس اداری به طور کلی از سه بخش تشکلیل می شود . آبدارخانه یا آشپزخانه که

بیشتر برای درست کردن چای و یا گرم کردن غذا استفاده می شود , اتاق منشی و اتاق رئیس متشکل است .قیمت کانکس اداری بسته به اندازه متغییر است . و اگر از نوع

ساده آن استفاده شود یعنی بدون آشپزخانه و اتاق متری دویست و پنجاه هزار توان می باشد .کانکس با توجه به مشخصات و امکانات آن قیمتهای متفاوتی دارد,بنابراین برای

انتخاب کانکس باید ابتدا مشخصات و امکانات را در نظر داشت.در صورتی که با تشکیلات باشد از متری سیصدو پنجاه هزار به بالا می شود