کانکس خود پرداز جهت استفاده برای قرار گیری دستگاه خود پرداز بانکی (ATM)  و یا  یک سری از دستگاه های خودکار بانکی چه خودپرداز پول و یا پول شمار و یا دیگر دستگاه

ها که برای کار های بانکی تهیه و آماده گردیده اند. در کانکس خودپرداز می توان با توجه به میزان مراجعه کنندگان و دیگر کارهای مورد نیاز و یا عوامل کانکس خودپردازی ویژه

متناسب با نیاز تهیه و آماده نمود. قیمت کانکس خودپرداز :

برای تهیه یک دستگاه  کانکس خودپرداز  با نمای  کامپوزت قیمت در این تاریخ مهرماه 96 از 6 میلیون تمان شروع تا 25 میلیون تومان ضد سرقت با بهترین کالاهای موجود بازار

می شود ساخت. کانکس های خود پرداز فعلی که در سطح شهر ها و یا حتی روستا ها دیده می شوند بدون امنیت بوده و به گونه ای که باعث ایجاد بستر جرم خواهند

شد.چرایی آن هم به پراکندگی و دور بودن آن از جایگاه های امنیتی وانتظامی کشور است. سفارش ما ساخت کانکس خود پرداز ضد دست برد است که بتوان از دست برد

نخستین ( اولیه وابتدایی ) دزدان تا دیده شدن توسط مردم و یا دستگیری توسط مراکز امنیتی جلوگیری به عمل آید.

با سپاس از همراهی شما

کانکس خود پرداز ضد سرقت با توجه به قرارگیری بیشتر این اتاقک ها در مکان های  که بدون نگهبان هستند این گونه  کانکس ضد سرقت نصب می گردد تا هم از دستبرد

دزدان و یا افراد متفرقه جلوگیری گردد و هم اینکه از سرقت کل دستگاه با اتاقک ( آش با جاش ) جلوگیری شود.

کانکس خود پرداز ضد سرقت دارای ویژگی های فنی می باشد که آن دست می تواند به مورد های پایین اشاره نمود:

در این گونه از کانکس ضد سرقت

1- ورق بدنه بیرونی : بدنه بیرونی از ورق با ضخامت … میل از گونه کورتکس ضده برش واسید

2- جداره میانی با ضخامت … سانتی متر مسلح شده با میلگرد های ویژه ضده برش و اسید

3-  ورق بدنه درونی : بدنه درونی از ورق با ضخامت … میل از گونه کورتکس ضده برش واسید

4- سازه درونی : چهار چوب درونی برای ایجاد بستر زیر سازی برای نمای درونی وعایق کاری با قوطی های مناسب با نما و ضخامت عایق

5- عایق : بکارگیری عایق مناسب در برابر شرایط آب وهوایی منطقه مورد استفاده

6- نما: استفاده از نمای مناسب برای ایجاد محیط مناسب برای کاربر بانکی و یا مشتری های بانکی

6- ستون پیوندی: تهیه سازه و یا صفحه و یا قوطی جهت پیوند اتاقک به جایگاه دیده شده به این هدف.

7- برق کشی: اجرای سیستم برق کشی و شبکه و نمایشگرهای دیده بانی درون سینی های ویژه به این هدف.

7-2 اجرای کابل ارت

7-3 تمامی کلید و پریزها از اشنایدر

7-4 طراحی و بکار گیری از کابل های ویژه و مناسب مصرف دستگاه های درون اتاقک

7-5 اجرای روشنایی متناسب با نیاز کاربر و یا کاربران

7-6 تاسیسات مربوط به برق اظراری

7-7 تاسیسات مربوط به واحد تهویه هوا

8- قفل:

قفل نصب شده بر روی در ورودی از گونه رمز دار رقمی و اهرمی گاو صندوقی است . البته برای کانکس های خود پرداز  24 ساعته که داری سالن  وبرای چندین نفر فراهم گردیده است درها خود کار می باشد.

برای مشخصات فنی ویژه کانکس خودپرداز که در متن مشخصات فنی به صورت نقطه چین آمده می بایستی به صورت حضوری و یا در هنگام قرار داد بیان گردد تا ماده و یا مصالح آن برای دستبرد زنندگان ناشناخته باشد.

کانکس خود پرداز سیار  و کانکس خودپرداز متحرک یکی از محصول های کانکس مدرن است که در نوشته های بعدی توضیح داده خواهد شد.

کانکس عابر بانک