شرکت کانکس مدرن این امکان را برای مشتریان کانکس و خانه های پیش ساخته فراهم کرده است که شرکت و یا افرادی که به کانکس و یا کانکس های خود احتیاجی

ندارند و یا قصد فروش کانکس دست دوم در تهران و یا دیگر شهرهای خود را دارند ، کانکس دست دوم آنها را خریداری می نمایید. پس از خریداری این کانکس هار را در

صورت نیاز به باسازی و تعمییر آنها را اور حال نموده و  مشتریانی که کانکس دست دوم نیاز داشته باشند بفروشد . البته کانکس های ساخت و تولید کانکس مدرن در اولویت

خرید قرار دارند.و کانکس های تولید شرکت های دیگر باید حتما بازدید و بررسی گردند تا قیمت گذاری گردند. برای دریافت قیمت کانکس دست دوم  و باخبر شدن از موجودی آن

به لیست موجودی کانکس دست دوم این شکرت مراجعه فرمایید

مشاوره جهت خرید
کانکس دست دوم