از کانکس دو طبقه در مواردی که محدودیت فضا و مکان است استفاده میگردد. کانکس مدرن مجوز ساخت این نوع از کانکس تا سه طبقه را دارد. کانکس دوبلکس دارای

پله برای رفتن به طبقات بالا می باشد . که برای زیبایی کانکس تریبلکس می توان از این راه پله در داخل و یا بیرون استفاده کردن مشتریان این کانکس خانواده ها , شرکت

های راه سازی و عمرانی می باشند. کانکس دوطبقه با کاربری مسکونی یکی از زیباترین کانکس هایی است که میتوان برای یک منزل مسکونی در نظر گرفت که بیشتر برای

خانه باغ یا ویلا استفاده شود قیمت کانکس دوطبقه برحسب نوع جنس و مواد اولیه متفاوت است. این نوع از کانکس با توجه به تنوع در مواد اولیه بسیار متفاوت می شود .

دیگر مواردی که در  قیمت کانکس دوبلکس تاثیر گذارند ,ابعاد, شکل ظاهری , تیپ کانکس و غیره می باشند

مشاوره جهت خرید کانکس
کانکس دو طبقه