کانکس سرویس بهداشتی

از آنجائی که در برخی از امکان محدودیت زمان و محدودیت مکانی ,و یا نیاز موقت و یا نیاز به صورت سیار بودن و جابجایی بعد از چند مدت وجود داشت, شرکت کانکس مدرن به آن فکر افتاد که مرکز عمومی همچون کانکس سرویس بهداشتی طرحی نمایند که مناسب برای شرایط مذکور فوق باشد، برای آنکه شما بهتر متوجه شوید که منظور من چیست این موضوع را با یک مثال برای شما شرح میدهم.

 

بطور مثال اگر در محلی که باید یک پروژه عمرانی شروع به کار نماید این محل باید از نظر اسکان کارکنان و کارگران تجهیز شود و این یعنی آنکه در آن محل نیاز به سرویس بهداشتی نیز می باشد حال اگر بخواهند زمان 45 الی 60 روزه را برای تاسیس یک سرویس بهداشتی بگذارند در این فاصله هم از کارهای دیگر پروژه عقب می افتند و هم 45 الی 60 روز مشکل نداشتن سرویس بهداشتی را دارند پس اینجا است که پیمانکاران و شرکتهای مهندسی با ساخت کانکس سرویس بهداشتی موافق هستند، چون طی چند روز با تمام امکانات رفاهی آماده استفاده می شود، و یا آنکه اگر بر اساس پیشرفت پروژه نیاز باشد که محل اسکان و استقرار کارکنان تغییر نماید این کانکس سرویس بهداشتی قابلیت جابجائی دارد ولی سازه سنتی را نمی توان جابجا کرد و باید آن را رها نمود و این یعنی اتلاف زمان و انرژی و پول و اینگونه است که این کانکسهای سرویس بهداشتی بین پیمانکاران و مهندسین بعنوان یک کالائی که در پروژه ها نقش مهم و بهینه ای دارد چون هم هزینه پائینی دارد و هم آنکه برای استفاده قابلیتهای زیادی دارد، مثلاً اگر پروژه ای مانند راهسازی باشد می توانند کانکسهای سرویس بهداشتی را هم نسبت به پیشرفت پروژه جابجا نماید و یا آنکه اگر پروژه به اتمام رسید می توانند کانکس های سرویس بهداشتی یا بفروشند و یا آنکه برای استفاده در پروژه های دیگر خود جابجا نمایند.

به همین دلیل است که از کانکس سرویس بهداشتی به عنوان کالای بهینه یاد می شود، چون در پروژه و محل جدید دیگر نیاز به ساخت مجدد نیست و با هزینه ای اندک آنرا جابجا می نمایند و یا اگر هم بعد از پروژه نیاز داشند می توانند آن را بفروشند و همین موضوع مبلغ قابل توجهی از بهاء خرید این کانکسهای سرویس بهداشتی را به شما برمی گرداند ولی اگر بخواهند از سرویسهای بهداشتی سنتی و یا فرهنگی (مدرن )  استفاده نمایند باید پس از اتمام پروژه آن را رها نمایند و یا تخریب نمایند که این کار اصلا بهینه نمی باشد ولی قیمت کانکس سرویس بهداشتی بسیار مناس و قابل برگشت می باشد