کانکس مدرن برای اینکه مشتریان به راحتی و سهولت به قیمت کانکس دست پیدا بکنند , از طریق مختلف این امکان را برای مشتریان فراهم نموده . کانکس قیمت مختلفی

دارد, برای محاسبه آن حتما باید کارشناس خبره برای این کار در نظر گرفته شود. مدرن کانکس برای اینکه مشتریان هم قیمت و نیز از روش قیمت گذاری کانکس آشنایی پیدا

کنند پیشنهاد می کند ابتدا مطالب زیر را به دقت مطالعه و سپس به لیست قیمت کانکس مراجعه فرماییند .

 

نحوه مطمعن شدن از قیمت کانکس :

 

1- نوع جنس بکار رفته در کانکس , تاثیر مستقیم در قیمت کانکس می گذارد . برای اینکه کانکس قیمت دلخواه خریدار را داشته باشد . پیشنهاد می گردد بر اساس بودجه

در نظر گرفته شده اقدام به انتخاب نوع جنس گردد.

2- ابعاد و شکل ظاهری در قیمت تاثیر مستقم دارد پس بسته به نوع کابری کانکس مورد نظر مشتری محصولی انتخاب گردد تا هزینه اضافی در پی نداشته باشد .