کانکس متحرک یا کاروان با قابلیت جابجایی توسط یک کشنده امکان استقرار در فضاها و مکان های گوناگون و شرایط محیطی سخت به خصـوص پروژه های تحقیقاتی و

عمرانی در محدوده عملیاتی وسیع مانند نقشه برداری،راهسازی را دارا بوده و در موارد توریستی و گردشگری استفاده دو چندان دارد. کانکس سیار به دو بخش تقسیم می

شود.

1-کانکس چرخدار برای استفاده های عمرانی و کارگاهی و غیره ,که به صورت دو محور ه و تک محوره  ,فنردار یا بدون فنر ساخته می شود .

2-کانکس مسافرتی که بیشتر جنبه تفریحی و رفاهی دارد . این محصول در کانکس مدرن به صورت استاندارد و پیشرفته و با تمام امکانات و تجهیزات ایمنی و رفاهی  تولید

می گردد.

قیمت کانکس چرخدار نسبت به  قیمت کانکس مسافرتی بسیار پایین تر می باشد . زیرا کانکس مسافرتی تمامی استاندارد های لازم برای عبور و مرور در سطح کشور و حتی جهان را

باید دارا باشد .

مشاوره جهت خرید
کانکس چرخدار