کانکس نگهبانی

کانکس نگهبانی شرکت کانکس مدرن صرفا برای مصرف نگهبان ساخته شده است که به طور معمول می بایستی از چهار طرف به موقیعت محل دید کامل داشته باشد.

ار لحاظ سیستم سرمایش و گرمای می بایستی کانکس نگهبانی  بطور ویژه عایق بندی شده باشد تا کاربر آن یعنی نگهبان بدون دقدقه هوای گرم و سرد که بر حواس

چند گانه نگهبان تاثیر منفی خواهد گذاشت بتواند از آن استفاد نماید.

کانکس نگهبانی به طور معمول دارای اندازه های 6 متر مربعی و در صورت شبانه روز ماندن نگهبان در آن تا 10 متر مربع ساخته می شود

البته در صورت استفاده سرایدار به صورت یک سوئیت تهیه می شود

قیمت کانکس نگهبانی به  جنس آن و بحث کیفیت که مهمترین  فاکتور تاثیر گذار است بستگی خواهد داشت.

در صورت درخواست خریدار برای خریداری کانکس نگهبانی با امکانات ویژه و یا مورد ویژه می بایستی حساب گردد.

البته چیزی که در حال حاظر با توجه به شرایط بد اقتصادی بوجود آمده بالای 90% خریداران به سمت خرید کانکس ارزان قیمت و بی کیفیت سمت و سو پیدا کرده اند که به

هیچ عنوان نه دارای کیفیت و نه شاخصه های یک محیط خوب برای نگهبان می باشد.

در صورت درخواست خرید کانکس نگهبانی می توانید در داخل سایت قسمت قیمت کانکس نگهبانی جستجو فرمایید