کانکس پلیس کانکسی است ,که به عنوان محل استقرار نیروی انتظامی,نیروی پلیس,پلیس راهنمایی و رانندگی در شرایط و مکان های خاصی جهت به کار گیری در امور

نظامی و انتظامی مورد استفاده قرار می گیرد. طراحی داخلی این کانکس به صورت یک محیط اداری است تا در آن ها به امور رسیدگی شود.در طراحی و نمای خارجی آن ها

از یو پی وی سی و ورق های آلوزینک استفاده می شود تا نمای زیبایی و مقاوم را در سطح شهر و برای شهروندان ایجاد نماید،کانکس مدرن با استفاده از نماهای مختلف

تنوع زیادی در ساخت این نوع کانکس دارد.وجود کانکس پلیس در نقاط مختلفی از سطح شهر باعث برقراری امنیت و آسایش بیشتری می شود..

قیمت کانکس پلیس بر اساس ابعاد , شکل ظاهری کارایی و کاربرد آن محاسبه می شود . مواد اولیه به کار رفته در ساخت این نوع کانکس ها از جمله نمای ظاهری نیز بر

قیمت کانکس پلیس تاثیرگذار است، به صورت معمول شکل ظاهری آن برا ساس ارگان مربوطه (انتظامی،راهنمایی و رانندگی،پلیس جاده و….)متفاوت است. مدرن کانکس

توانایی ساخت  هر نوع کانکس پلیس با شکل درخواستی سازمان مربوطه را دارد.

برای اطلاع دقیق  از قیمت و مشاوره طراحی  میتوانید از لیست قیمت کانکس دیدن فرمایید

خرید کانکس
کانکس پلیس