کانکس چرخدار

كانكس متحرک به کانکس هایی اطلاق می شود که سیستم آنها طوری طراحی میشود که قابلیت سریع حمل و نقل را داشته و کاربرد آن در مواردی است که کانکس یا همان کاروان در فواصل زمانی کوتاه  بدون استفاده از جرثقیل باید جابجا شود. این نوع کانکس با ابعاد مختلف و در دو نوع کانکس متحرک چرخدار پیکانی یا لندروری به صورت ثابت و فنردار و با محورهای ثابت و متحرک و به صورت فنردار اجراء و تولید می شود .کانکس سیار امکان جابجایی را در هر مکانی را دارا است کانکس متحرک،کانکس چرخدار به راحتی به کشنده متصل می گردد در ساخت کانکس متحرک و کاروان باید به موارد بسیار مهمی توجه گردد. مواردی از قبیل ,ترمز , چراغ خطر و غیره که البته بسته به هزینه که قیمت کانکس چرخدار ممکن است بالا رود.