کانکس چوبی به کانکس هایی گفته می شود که دیواره و بدنه ی خارجی و داخلی آن ها از چوب ساخته شده است . از کانکس چوبی  برای کاربری های از جمله کانکس

چوبی مسکونی , کانکس چوبی ویلایی… استفاده میشود. کانکس مدرن برای ساخت این نوع از کانکس از بهترین چوبهای اشباء و فرآوری شده استفاده می کند ,که بهترین

نوع آن چوب روس و چوب ترمو وود می باشد .قیمت کانکس چوبی  بر اساس چوب درخواستی شکل کانکس و امکانات و تجهیزات کانکس محاسبه می گردد، مدرن

کانکس با مشاوره رایگان و توضیحات در مورد انواع چوب و طول عمر آن و پیشنهاد نقشه های ساخت شما را در تصمیم گیری راهنمایی میکند کافی است از تصاویر و یا لیست

قیمت کانکس استفاده نمایید.

مشاروه جهت خرید کانکس
کانکس چوبی