کانکس کارگاهی

کانکس کارگاهی یکی از پر کاربرد ترین کانکس های مصرفی در بیشتر کارهای عمرانی می باشد.کانکس مدرن تولید کننده انواع کانکس ها برای ساخت وتولید این دسته

از کانکس  که مصرف زیادی دارد و پیوسته در طول مدت کار عمرانی باانواع تنش های مصرفی چه استفاده درست و چه استفاده نادرست روبرو است. بنابراین می بایستی از کانکس هایی استفاده کرد که دارای بیشترین ماندگاری و طول عمر بوده و بهترین بازده دهی را برای مصرف کننده گان به همراه بیاورد.کانکس کارگاهی  را می توان به امکاناتی همچون سرویس های بهداشتی و حمام ،آشپزخانه و یا چرخدار و یا دیگر نیازمند های درون یک کارعمرانی آماده کرد.کانکس کارگاهی بیشتر برای اسکان نیروها مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت استفاده برای کاربری های دیگر می بایستی تعریفی دیگر به آن اضافه نمود.عمر کانکس  کارگاهی  خریداری شده توسط خریدارن با توجه به بینش بوجود آمده برای این دسته از کانکس عمری در حدود 1 سال تا 2 سال بسته به میزان استفاده و استفاده کننده آن از آن دارد.کانکس کارگاهی اگر با جنس درجه یک و استاندارد  ساخته شودکه البته قیمت کانکس کارگاهی در این مورد بالاتر می رود, می تواند عمری برابر 15 سال داشته باشد.

مشخصات فنی

کانکس کارگاهی  دارای مشخصه های به شرح پایین می باشد:

1- شاسی اصلی از قوطی  ….×…… نمره …….. ویا تیرآهن نمره …….. ساخت شرکت

2- کل اسکلت از قوطی …..× ……. نمره ……. ساخت شرکت

3- کل اسکلت دارای ضد زنگ        می باشد       نمی باشد

4-تخت کف از جنس            به ضخامت           ساخت

5- نمای درونی از جنس                    به ضخامت              ساخت

6- عایق از جنس                   به ضخامت                ساخت                  تراکم

6- نمای بیرونی بدنه از جنس                      به ضخامت                ساخت

7- نمای بیرونی سقف از جنس                   به ضخامت                 ساخت

8-در از جنس                                 ساخت                      با کیفیت درجه

9- پنجره از جنس                           ساخت                       با کیفیت درجه

10- کف پوش از جنس                        به ضخامت                 ساخت

11-برق کشی با                    نمره                    سخت

12- کلید وپریز از                                     به تعداد

13- مینیاتوری از                                    ساخت                    درجه

14- روشنایی     شغله       از جنس                         ساخت

کاربری کانکس کارگاهی

خوابگاه ، انبار ،