کانکس مدرن با بهره مندي از مهندسين ، مشاوران و كارشناسان مجرب و با كادری متخصص و سابقه درخشان در زمينه ساخت نصب، طراحي و اجراي ساختمانهای صنعتی ،

سردخانه،اداری و مسكونی پيش ساخته با ساندويچ پانل در سطح کشور فعاليت نموده است و همچنین مجری بيش از صدها هزار متر مربع پانل در پروژههای عظيم ملی

بوده است ،نصب تخصصي کمپ با سا ندویچ پا نل ، پوشش ها ی سوله و سازه های صنعتی ،فضايی،ساختمان پيش ساخته نصب وراه اندازی ومونتاژ سردخانه زيرصفر و

بالای صفراجرای كامل آبرو كناری،جعبه ای،نصب انواع فلاشينگ ، نما با زير سازی و قوطی كشی ،اهن كشی اجرای كامل در سراسر ايران هميشه سربلند بوده است. .

دلا یل استفاده مشتر یان از ساندویچ پنل برای کمپ  سبکی دیوارهای ساخته شده از پانلهای ساندویچی در مقایسه با دیگر مصالح سرعت حمل و نقل و سهولت

پانلهای ساندویچی در ارتفاع مقاومت زیاد در برابر نیروهای ناشی از زلزله عایق در مقابل حرارت ، برودت ، رطوبت و صدا مقاوم در برابر آتش سوزی ,دستیابی به فضای مفید

بیشتر بعلت ضخامت ناچیز دیوارهای پانل ساندویچی آزادی عمل در اجرای طرحهای متنوع به علت انعطاف پذیری قطعات پیش ساخته پانلهای ساندویچی صرفه جویی در هزینه

پی سازی و اسکلت ساختمانهای بلندمرتبه بدلیل وزن اندک قطعات سقف و دیوار پانلهای ساندویچی صرفه جویی در هزینه بدین دلیل که قیمت کمپ پانلی ارزانتر است.

هزینه عدم نیاز به کنده کاری و تخریب تأسیساتی دیوارها و سقف و در نتیجه عدم ایجاد نخاله بدنبال دارد. حمل و نقل پانلهای ساندویچی با هزینه اندک صورت می گیرد .

بطور مثال یک دستگاه تریلر قادر است حدود 1000 متر مربع پانل ساندویچی را حمل کند . بنابراین با خرید کمپ پانلی بهترین گزینه را انتخاب نمودید

خرید کمپ
کمپ