کانکس گلخانه به فضایی گفته می‌شود که گیاه در آن در شرایط کنترل شده ، رشد می‌کند.

کانکس گلخانه ساختاری است که عمدتاً دیوار و سقف آن از مواد شفافی همچون شیشه تشکیل شده است  در گلخانه ، گیاهان در شرایط کنترل شده رشد می‌کنند.

کانکس گلخانه

بسیاری از گلخانه‌های تجاری امکان تولید سبزیجات و میوه‌جات را با تکنولوژی بالا دارند . گلخانه‌های شیشه‌ای با تجهیزاتی از جمله تجهیزات غربالگری ، حرارتی ، خنک کننده

و روشنایی ، تجهیز شده‌اند.همچنین در کانکس گلخانه‌ ای از کامپیوتری برای بهینه‌سازی شرایط رشد گیاه ، استفاده می‌شود.

تولید سبزیجات از روش گلخانه‌ای کانکس مدرن می‌تواند سودمند باشد ، چرا که گلخانه همیشه شرایط مطلوب را برای گیاه فراهم می‌کند و آن را از مخاطراتی که در محیط

طبیعی رخ می‌دهد حفظ می‌کند . مخاطرتی مثل : طوفان‌های شدید ، سرمای شدید ، گرمای شدید و غیره . در صورتی که آپارتمان نشین هستید میتوانیند با استفاده از

سازه های کانکس مدرن گلخانه ای کوچک در حیاط یا پشت بام در همه فصلهای سال محصولات سیفی جات خود را داشته باشید و گیاهان و درخچه های تزئینی نگهداری کنید و از باغبانی لذت ببرید.

گلخانه کانکس