موارد استفاده از کانکس 

از کانکس در هر جایی و مکانی قابل استفاده است .

این محصول قابلیت جابجایی حتی تا اقصا نقاط جهان را دارد

 

استفاده به عنوان کانکس خودپرداز

کانکس خودپرداز

استفاده به عنوان کانکس فروشگاهی

کانکس فروشگاهی

استفاده به عنوان کانکس سرویس دار

کانکس آبدارخانه دار

استفاده به عنوان کانکس ویلایی

کانکس ویلایی