Project Description

از کانکس برای اسکان موقت یا دائم نیرو استفاده می گردد.

و انواع مختلف دارد که عبارت است از ,کانکس اداری,کانکس کارگری

کانکس مدیرتی,کانکس نگهبانی و…