کانکس خودپرداز

By | اکتبر 4th, 2017|Categories: کانکس سفارشی|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

کانکس خود پرداز جهت استفاده برای قرار گیری دستگاه خود پرداز بانکی (ATM)  و یا  یک سری از دستگاه های خودکار بانکی چه خودپرداز پول و یا پول شمار و یا دیگر دستگاه ها که برای کار های بانکی تهیه و آماده گردیده اند. در کانکس خودپرداز می توان با توجه به [...]