قیمت خرید کانکس دست دوم

/Tag:قیمت خرید کانکس دست دوم

قیمت کانکس دسته دوم

By | سپتامبر 21st, 2017|Categories: خرید کانکس, قیمت کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

تمامی قیمت ها بر حسب تومان است ابعاد وضعیت قیمت 1/5×1/5 سلامت 1/800/000 2×2 در حد 2/000/000 2×3 درحد 2/200/000 2/4×3 سلامت 2/400/000 2/4×4 سلامت 2/800/000 2/4×6 بازسازی شده از 2/800/000تا 3/300/00 2/4×8 ناموجود 2/4×10 سلامت Column 2 2/4×12 سلامت 6/000/000 3×3 بازسازی شده 2/500/000 3×4 بازسازی شده 3/000/000 3×6 [...]

قیمت کانکس دست دوم

By | سپتامبر 20th, 2017|Categories: کانکس دست دوم|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

قیمت کانکس دست دوم  به عوامل مختلفی بستگی دارد.به عوامل همچون,ابعاد کانکس,سال ساخت کانکس,ظاهر کانکس,کیفیت کانکس,سازنده کانکس , آسیب دیده گی و غیره .. ,که تاثیر زیادی روی قیمت کانکس دسته دوم می گذارد . مدرن کانکس برای خرید کانکس های دست دوم از دارندگان کانکس دست دوم از کانکس در محل [...]