کانکس آبدارخانه

By | ژوئن 24th, 2011|Categories: کانکس|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

کانکس آبدارخانه کانکس ابدارخانه برای کاربری ابدارخانه در حد گرم کردن خورام ویا داشتن یک یخچال و هم چنین دم کردن چایی دیده می شود. کانکس آبدار خانه را برای کاربری آشپزخانه نیز طراحی میکنند که در این صورت دارای تمامی امکانات یک آشپزخانه برای پخت و پز در حد چند [...]